Новости по теме: Həsən bəy Zərdabi

“Dəfnimə çəkiləcək хərcləri kimsəsiz uşaqların охumasına sərf еdin” – Zərdabinin həyatı

Azərbaycan mətbuatının banisinin həyat hekayəti Anar Yusifoğlunun qələmindən ”Hər kəsi çağırıram gəlməyir, deyirəm, qanmayır.