Yer kürəsi üzərindəki insanların fərqli adətləri ilə birlikdə dönməyə davam edir.

Bəzi adətlər olduqca təəccüb doğurandır. Samoa mədəniyyətindəki adətlərdən biri isə üçüncü cinsiyyətin meydana gəlməsinə səbəb olub.

Belə ki, Samoada qız övladına sahib olmayan ailələr ailənin oğlanlarından birini seçib, qız kimi böyüdürlər. Bu “seçilmiş”lərə Faafafine deyilir. Faafafine Samoa dilində “Faa” – kimi, “Fafine” – qadın deməkdir, yəni bu söz qadın kimi mənasını verir.

Ailənin qız kimi böyüdülən oğlanı bioloji olaraq kişi cinsində olsa da, özünü qız kimi hiss edir. Onlar qadın kimi geyinir, bir kişi ilə sevgi münasibəti yaşayır. Ancaq onların bu meyili transseksuallıq kimi qiymətləndirilmir. Çünki Faafafinelər ailələrinin təsiri ilə özlərini qadın kimi aparır, hər şey onların tərbiyə edilməsindən asılıdır. Samoada həmin insanlara qarşı heç bir qərəzli yanaşma yoxdur, hətta ailələrinə baxmaq üçün göstərdikləri bu fədakarlıqlara görə onlara hörmət də edilir.

Qərb ölkələrinin Samoadakı bu vəziyyəti öyrənməsindən sonra buraya maraq da artıb. Ancaq seks turizminin inkişafı ilə intim əlaqə vasitəsilə yayılan cinsi xəstəliklərin də səviyyəsi artıb. Buna görə də, hökumət iki kişi arasındakı intim əlaqələri qadağan etmək barədə qərar qəbul edib. Faafafinelərin bir çoxu isə Avstraliyaya seks işçisi kimi miqrasiya ediblər.

Minval.info